1 มิถุนายน 2562 กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับเมืองพัทยา และทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชพระดำริ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/82477

ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เปิดเผยว่าในวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปีเป็น วันทะเลโลกกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ 1 ร่วมกับเมืองพัทยา และทุกภาคส่วน กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันทะเลโลก ประจำปี 2562 ณ บริเวณหาดตาแหวน เกาะล้านเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พร้อมกล่าวต่ออีกว่าวันทะเลโลก หรือ World Ocean Day เป็นวันที่มีความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมทางทะเลสากล เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2535 โดยเกิดจากความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก หรือ The Earth Summit ที่เมืองริโอ เดอ จาเนโร ประเทศบราซิล ได้รวมตัวกันเพื่อเผยแพร่ความรู้และรณรงค์ให้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมทางทะเล ไปยังประชาชนทั่วโลกผ่านเครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกมาตลอดจนถึงปัจจุบัน และได้มีการกำหนดให้วันที่ 8 มิถุนายน ของทุกปีเป็น วันทะเลโลกเพื่อร่วมกันรำลึกและให้ความสำคัญกับทะเล โดยรวมพลังช่วยกันดูแลรักษาทะเลให้คงความสวยงามตามธรรมชาติ ในการนี้ ทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือจึงได้ร่วมกับเมืองพัทยาโดยนายกเมืองพัทยา สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 กรมประมง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาพัทยา ตํารวจน้ำศรีราชา จิตอาสานักดำน้ำ ภาคเอกชน และนักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมเก็บขยะตามโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันทะเลโลก ประจำปี 2562 ในเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหาดตาแหวน เกาะล้าน โดยจะมีพิธีเปิดกิจกรรมรวมพลังเก็บขยะบริเวณชายหาด และดำน้ำเก็บขยะ เพื่อลดปริมาณขยะตลอดแนวชายฝั่งและชายทะเล ไม่ให้มีผลกระทบกับทรัพยากร ธรรมชาติ ตลอดจนป้องกัน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ที่ได้รับความเสียหายจากการปกคลุมของขยะ เพื่อฟื้นฟูปะการังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลอีกทางหนึ่งด้วย กองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่ 1 และมืองพัทยาขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ จิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะ ภายใต้โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระราชพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในวันทะเลโลก ประจำปี 2562 ในวันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.30 น เป็นต้นไป ณ บริเวณหาดตาแหวน เกาะล้านเมืองพัทยา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 หมายเลขโทรศัพท์ 0 3303 2737